นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองนางรองเป็นประธานเปิดจุดบริการประชาชนช่วง 7 วันอันตราย เทศกาลวันปีใหม่ โดยมีสภ.นางรอง กองร้อยตชด.ที่215 ตำรวจทางหลวงจ.บุรีรัมย์ วิทยาลัยการอาชีพ สาธารณสุข เข้าร่วมบริการประชาชนปฏิบัติงานเชิงบูรณาการ