ผลการประกวดขบวนแห่กระทง

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ชุมชนจะบวก
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ชุมชนป่าเรไรร่วมกับโรงเรียนนางรอง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ชุมชนดอนแสลงพันธ์

ผลการประกวดกระทงใหญ่

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ชุมชนวัดใหม่เรไรทอง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ชุมชนจะบวก
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพนางรอง

ผลการประกวดนางพมาศ

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวกรรณิการ์อุ่นดี ช.วัดร่องมันเทศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวเกตน์สิรี แดงชาติ ช.ตลาดสี่ชุมชน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวศิริลักษณ์ ราชาดำ ช.วัดป่าเรไรร่วมกับร.ร.นางรอง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ นางสาวชลธิชา มนจิ้งหรีด ช.วัดขุนก้อง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ นางสาบุษบง ตองดำ ช.วัดป่าเรไรร่วมกับร.ร.นางรอง