นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองนางรองพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงานได้เปิดโครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน(หลักสูตรศิลปะการผูกผ้าและการจัดดอกไม้สดในงานพิธี) ระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน – 16 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองนางรอง