การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 30 ” พระนางศรีเกมส์ ” ระหว่างวันที่ 16 – 26 ตุลาคม 2555 ณ จังหวัดศรีสะเกษ

ผลรางวัลที่่ได้รับ

3 เหรียญทอง
1. หมากฮอทอายุไม่เกิน 18 ปี(ชาย)นายสันติ ทองคำ นักเรียนชั้น ม.5/1
2. หมากรุกอายุไม่เกิน 16 ปี (หญิง)นางสาวจินตนา นุชถนาท นักเรียนชั้น ม.3/1
3. หมากรุกอายุไม่เกิน 18 ปี (หญิง)เด็กหญิงบงกชกร วงษ์มั่น นักเรียนชั้น ป.6/1

2 เหรียญเงิน
1. หมากฮอทอายุไม่เกิน 12 ปี (หญิง)นางสาวอรนิชา ประเมินชัย นักเรียนชั้น ม.3/1
2. หมากฮอทอายุไม่เกิน 18 ปี (ชาย)นายวิริยะ อุ่นป้อ นักเรียนชั้น ม.3/2

5 เหรียญทองแดง
1. ฟุตซอลอายุไม่เกิน 18 ปี (ชาย) จำนวน 12 คน
2. ฟุตซอลอายุไม่เกิน 12 ปี (หญิง) จำนวน 12 คน
3. หมากฮอทอายุไม่เิกิน 16 ปี (หญิง) นางสาวปราถนา ทองประภา
4. หมากรุกอายุไม่เกิน 14 ปี (ชาย) นายธนภัทร จตุรภัทรกุล
5. หมากรุกอายุไม่เกิน 14 ปี (หญิง) เด็กหญิงอาจารี แสนเดช