วันนี้ เวลา 09.00น. นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงานได้มอบอุปกณ์จราจรให้แก่สถานีตำรวจภูธรนางรอง บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลมืองนางรอง