นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลเมืองนางรองได้ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยะมหาราชที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอนางรอง