เทศบาลเมืองนางรองจะตั้งเต๊นท์รับบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจ.ลพบุรี
2 ที่ด้วยกันคือ 1. บริเวณคิวรถเล็ก 2. บริเวณลานจอดรถตลาดสระหญ้าม้า
ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2554 – วันที่ 14 ตุลาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
ขอเชิญพ่อแม่พี่น้องร่วมบริจาคเงิน – สิ่งของ ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม เสื้อผ้า ยารักษาโรคหรือของใช้ที่จำเป็นตามวันเวลาและสถานที่ได้ตลอดเวลา
เทศบาลเมืองนางรองขอขอบคุณล่วงหน้าสำหรับทุกๆท่านที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงิน – สิ่งของต่างๆให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจ.ลพบุรีแล้วเทศบาลฯจะรีบรวบรวมนำสิ่งของไปให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมดังกล่าวอย่างทันท่วงที