เมื่อวันที่ 9 ตุลาคมม 2555 นายมาโนช ตันเจริญนายกเทศมนตรีเมืองนางรองพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลทั้ง 3 เขต และะหัวหน้าส่วนการงาน เทศบาลเมืองนางรองได้ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระบาทสมเด็็จพระเจ้าอยู่หัวฯและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
ณ ตึก 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช