วันนี้เมื่อเวลา 10.00 น. นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีพร้อมด้วยนายทองใบ เพ็งธรรม ปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองนางรองได้ร่วมกิจกรรม 13 ตุลาคม วันสถาปนากรมราชทัณฑ์ ผู้ต้องขังออกบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ บริเวณถนนด้านข้างสำนักงานเทศบาลเมืองนางรอง