เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองนางรอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มอบถังบรรจุน้ำขนาด 10,000 ลิตร จำนวน 2 ถัง เพื่อใช้ประโยชน์ ณ สนามกีฬาโรงเรียนนางรองพิทยาคม