เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 กองช่าง เทศบาลเมืองนางรอง ดำเนินการเปิดปากทางเลียบคลองลำนางรอง บริเวณซอยข้างหมู่บ้านคชา2 เพื่อให้พี่น้องประชาชนที่มีบ้านพักอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวเดินทางสัญจรได้สะดวกปลอดภัย