นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองนางรอง หลังจากเข้ารับตำแหน่งแล้วได้นำเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองนางรองลงพื้นที่แก้ไขปัญหาให้กับประชาชน โดยเร่งดำเนินการปรับปรุงสถานที่จอดรถตลาดสระหญ้าม้า (บริเวณทิศตะวันออกสวนสุขภาพหนองมน) และลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพปัญหาในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองนางรองทั้ง 20 ชุมชนทันที