เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลเมืองนางรองได้ร่วมสืบสานงานประเพณีลอยกระทง มีการประกวดกระทงเล็กและขบวนแห่จาก 20 ชุมชน  ณ สวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำหนองตาหมู่ ภายใต้มาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด