เทศบาลเมืองนางรองทุกกอง ฝ่าย งาน ร่วมกันจัดสถานที่จัดงานประเพณีลอยกระทง ณ สวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำหนองตาหมู่ เพื่อสืบสานงานประเพณีให้คงอยู่คู่นางรอง