วันนี้เวลา 10.30 น.นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองนางรองพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างได้ถวายภัตตาหารเพลแก่ พระภิกษุ สามเณร ณ วัดถนนหัก ต.ถนนหัก อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์