วันนี้เวลา 08.30 น. นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองนางรอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองนางรองได้ออกตรวจเยี่ยมตำรวจทางหลวงนางรองและได้พูดคุยในการให้บริการประชาชน