เทศบาลเมืองนางรอง ได้ประชุมคณะกรรมการสปสช.โดยมีหน่วยงาน โรงพยาบาลนนางรอง ตัวแทนอสม. ตัวแทนจากชุมชน เข้าร่วมประชุมและเสนอแนะให้ความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ