วันนี้ นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองนางรอง พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรีเมืองนางรอง หัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองนางรอง ได้นำ EM ไปใส่ลงในบ่อบำบัดน้ำเสียที่บริเวณชุมชนป่าตาเส็ง เพื่อเป็นการบำบัดน้ำเน่าเสียในบริเวณดังกล่าว