เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2555 นายปรีชา วัฒนกุล รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการงาน พนักงานของเทศบาลเมืองนางรอง ได้ออกทำการล้างถนนบริเวณหน้าวิทยาลัยการอาชีพนางรอง เพื่อทำความสะอาดบริเวณดังกล่าว ให้เกิดความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย