เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2555 นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองนางรองพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล ได้มอบกล้องวงจรปิดซึ่งเทศบาลจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อ
และมอบให้แก่สถานีตำรวจภูธรอำเภอนางรอง เพื่อไว้ใช้ในการควบคุมดูแลการจราจร การป้องกันอุบัติเหตุทางถนน และการรักษาความสงบเรียบร้อยต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาล