เมื่ออวันที่ 11 สิงหาคม 2555 เวลา 09.00 น. นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองนางรอง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการชุมชน ได้ร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมแรลลี่จักรยาน ลดปริมาณขยะ ตามโครงการคาราวานเด็ก(ตำบลน่าอยู่สำหรับเด็ก) โดยให้ความรู้แก่เด็ก/เยาวชน ประชาชน ในเรื่องการจัดการขยะในชุมชนและการปล่อยขบวนแรลลี่จักรยานของเยาวชนตัวน้อยเพื่อออกเก็บขยะภายในชุมชน ซึ่งนับว่าเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในการปลูกจิตสำนึกของเยาวชนให้รู้จักการรักษาสภาพแวดล้อมและการรักษาความสะอาด