นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองนางรอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองนางรองได้เปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 11 ประจำปี 2555 โดยมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและมอบโล่ให้กับประธานวิชาการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับจังหวัด (ศรีษะเกษ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)