nangrongmuni

เทศบาลเมืองนางรอง

Nangrong Municipality

ข่าวล่าสุด
Breaking News

ประกาศเทศบาลเมืองนางรอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสุวิชาดำริ (ชุมชนหนองโพรง)

ประกาศเทศบาลเมืองนางรอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนดอนรักษา

โครงการธนาคารน้ำใต้ดินแห่งแรกในเทศบาลเมืองนางรองเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม (25 เมษายน 2565)

มอบสิ่งของถุงยังชีพให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบโฑควิด-19 ในเขตเทศบาลเมืองนางรอง (26 เมษายน 2565)

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ Starfish Future Labz ผ่านระบบออนไลน์ Zoom ระหว่างเทศบาลเมืองนางรองกับมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม (24 เมษายน 2565)

2
slideone_1_1
11
31
28
32
27
16
30
17
26
20
25
29
23
15
22
21
14
18
24
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

นายมาโนช ตันเจริญ
นายกเทศมนตรีเมืองนางรอง

ข่าวเด่น

ข่าวกิจกรรม

Loading...