ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ลักษณะที่ตั้ง
  ลักษณะสังคม
  ลักษณะทรัพยากร
  ลักษณะสาธารณสุข
  ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
  ข้อมูลชุมชน
  สถานที่สำคัญในนางรอง
  สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์
  รวมภาพ ทม.
  เสน่ห์ภาษานางรอง
  ย้อนยุคแลอดีตเมืองนางรอง
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  เจ้าหน้าที่สำนักปลัดเทศบาล
  เจ้าหน้าที่กองคลัง
  เจ้าหน้าที่กองช่าง
  เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  เจ้าหน้าที่กองวิชาการและแผนงาน
  เจ้าหน้าที่กองการศึกษา
  เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม
  ผลงาน ทม.
  รายรับรายจ่าย
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองการศึกษา
  กองสวัสดิการสังคม
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองการศึกษา
  กองสวัสดิการสังคม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
 
 
 
 
 
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
             
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
 
 

 
       
 


ชื่อ : นายสงวน ขวัญทวี
ตำแหน่ง : ประธานสภาเทศบาลชื่อ : นายประยงค์ จันทร์สองสี
ตำแหน่ง : รองประธานสภาเทศบาลชื่อ : นายประสงค์ วัฒนสารสมบัติ
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาลชื่อ : นายสมพร วิภาดา
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาลชื่อ : นายปิยะดนัย ศรีวิกรานต์โยธิน
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาลชื่อ : นายสุชาติ ต๊ะนา
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาลชื่อ : นายองอาจ แช่มชุมแสง
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบลชื่อ : นายบุญยืน เพิ่มชาติ
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาลชื่อ : นายเชาว์ พัชนี
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาลชื่อ : นายสุรพงค์ เภสัชชะ
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาลชื่อ : นายณัฐพงษ์ จิตติพันธุ์
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาลชื่อ : นายศิวกรณ์ ภูมิปรีชา
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาลชื่อ : นางมาลีวัลย์ ชาววัง
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาล[1] 2
 
     
    หน้าแรก | ผลงานเทศบาล | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อเทศบาล | แผนผังเว็บไซต์  
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6 © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๓ โดย เทศบาลเมืองนางรอง